Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring volleybaltrainingmaken.nl

Via de website volleybaltrainingmaken.nl van 4volleybaltrainers , gevestigd te Dalfsen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82655329, worden persoonsgegevens verwerkt.

4volleybaltrainers acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Nederlandse privacywetgeving.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-5-2018.

Doeleinden van verwerking

Persoonsgegevens worden door 4volleybaltrainers voor de site volleybaltrainingmaken.nl  verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het inloggen en verifiëren/authentiseren van gebruikers van de website;
  • Het monitoren en auditen van de website;
  • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te bezoeken, het invullen van de contactpagina of een account aan te maken, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 4volleybaltrainers zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

  • Gebruikersnaam ( zelf te bepalen)
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Wachtwoord

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de eerdergenoemde doeleinden. Wij verwerken deze gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Bij bepaalde gegevens is het mogelijk om zelf te bepalen of u deze aan ons verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Uw gegevens zullen worden verwijderd als u aangeeft dat u uw account verwijderd wilt hebben.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw gegevens niet door aan andere partijen.

Cookies

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze dienst u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze dienst, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze dienst dan niet meer optimaal werkt.

Onze website maakt gebruik van functionele cookies om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Daarnaast maken wij nog gebruik van cookies van/voor de volgende partijen:

Google Analytics

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze websites om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.  We hebben geen volledige controle op wat Google zelf met deze cookies doen. Voor meer informatie over Google en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de verklarende pagina’s van Google.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze websites bezocht kunnen worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden via de website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u een account heeft voor onze website, heeft de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien en aan te passen ( met uitzondering van je gebruikersnaam.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen via de contactpagina of mailen naar info@volleybaltrainingmaken.nl